CN
  • Address:Rong Qiao Center, 100-2 Rong Qiao Riverside Plaza, West Jiangbin Avenue, Taijiang District, Fuzhou, Fujian
    Postcode:350004
  • Tel:0591-83353777
    Fax:0591-83353777
  • Website:http://www.rongqiao.com
    Email:rqjt@rongqiao.com
Copyright © 2023 Rong Qiao Group All Right Reserved.
Powered by HXTC